practice

YURT DIŞINDAN GELEN EVRAKLARIN TERCÜMESİ

Resmi evrak tercümesi, birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeşitli kurumlara teslim edilmek üzere yurt dışından alınan bir evrakın kabul edilebilmesi için birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Devlet kurumlarından özel kurumlara kadar pek çok kurum, bu tür evrakları talep edebilir. Taleplerin karşılanabilmesi için yurt dışından gelen evraklarda tercüme işlemleri yapılmalı, bunun yanı sıra apostil onayı alınmalıdır.

Yurt dışında eğitim alarak Türkiye’ye dönen ve diplomasını Türkiye’de kullanmak isteyen kişilerin merak ettiği resmi evrak tercümesi, özellikle iş başvurularında ihtiyaç duyulan konulardan bir tanesi haline gelmiştir. Yurt dışından gelen evrakları tercüme ettirirken ise birtakım hususlara özellikle dikkat etmek gerekir.

Bu hususları genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Yurt dışından gelen evrakların tercüme işlemleri yeminli tercümanlarla yapılmalı.

Evrakların tercümesi sonrasında apostil işlemleri yapılmalı.

Noter onayı ile ibraz işlemleri yapılarak belgenin onaylanması sağlanmalı.

Tercüme işlemleri sırasında özellikle bu üç hususa dikkat edilmelidir. Özel ve devlet kurumlarında kullanılmak üzere tercüme ettirilen bu belgelerde apostil işlemlerinin yapılması, belgenin doğruluğu ve geçerliliğini kanıtlar. Peki resmi evrak tercümesi sırasında neler yapılmalı, hangi adımlar atılarak işlemler tamamlanmalı?

Yeminli Tercümandan Destek Alın

Resmi evraklar üzerinde kaynak dilden hedef dile çeviri işlemlerinin yapılması, resmi evrak tercümesi olarak tanımlanmaktadır. Diploma, kimlik belgesi başta olmak üzere birçok belge, resmi evrak olarak tanımlanmakta olup bu tür evraklarda tercüme işlemleri yapılırken yeminli tercümanlardan destek alınmalıdır.

Resmi belgelerin tercümesini yapabilecek yeterlilikte olan ve tercümelerin altına kaşe basma yetkinliğine sahip olan yeminli tercümanlar, yurt dışından gelen evrakı hedef dile çevirir. Peki resmi evrakların tercümesi için neden yeminli tercümanlardan destek alınmalıdır?

Yeminli tercümanlar orijinal dilde bulunan terminolojik ifadeleri hedef dildeki kullanımına uygun bir şekilde çevirir.

Tercüme edilecek belgeyi hedef dile etkili bir şekilde tercüme eder.

Ana metinde bulunan tarih, istatistik ve meblağların doğru olmadığına dair incelemede bulunur.

Noter tarafından yetkilendirildikleri için çevrilen metnin matbu haline kaşe basabilir ve imzalayabilir.

Yeminli tercüman tarafından doğru ve hatasız bir şekilde tercüme edilen resmi belgelerde apostil işlemleri de tercüme sonrası yapılmalıdır. Peki apostil işlemleri nedir, nasıl yapılır?

İlgili Ülkede Evrakların Apostil İşlemlerini Gerçekleştirin

Resmi evrak tercümesi noktasında dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri de apostil işlemlerinin yapılıp yapılmadığıdır. Apostil işlemleri, yurt dışından gelen metinlerin doğruluğu ve geçerliliğinin onaylanmasını sağlayan işlemlerdir. Yurt dışından gelen evrakların tercümesi titiz bir şekilde yapıldıktan sonra ilgili belge için apostil onayı alınmalıdır.

Çoğunlukla evrakın geldiği ülkede de apostil işlemi yapılır. Çünkü her ülkenin apostil konusunda dikkat ettiği hususlar birbirinden farklı olabilmektedir. Bu noktada pek çok kişi, yurt dışından gelecek olan evrak için Türkiye’de apostil işlemlerinin yapılması gerektiği yanılgısına düşmektedir. Fakat bu doğru değildir.

Eğer Türkiye’de evrakların teslim edileceği kurum, evraklarda apostil onayı istiyorsa, ilgili ülkede yer alan kurumlar üzerinden belgenin apostil onayı gerçekleştirilmelidir. Türkiye’den yurt dışına gönderilecek evraklarda ise apostil onayı, Türkiye’de yer alan makamlar tarafından yapılır. Bu hususa dikkat edilmelidir. Aksi halde apostil onayı sırasında yanlış adımlar atılabilmekte olup bu durumda belge kabul edilmeyebilir.

Evrakları Tercümeden Sonra Noter Onayı ile İbraz Edin

Resmi evrak tercümesi konusunda bilinmesi gereken hususlardan bir diğeri de evrakların tercümeden sonra noter onayı ile ibraz edilmesi gerektiğidir. Evrakın teslim edileceği kurum evrak için noter onayı istiyorsa, bu noktada gerekli adımlar atılmalıdır. Kurumun noter onayı isteyip istemediğini öğrenmek için kurumla doğrudan iletişime geçmek faydalı olacaktır.

Bazı kurumlarda noter onayı ile ibraz zorunluluğu bulunmamakla birlikte ÖSYM denklik, Aile Birliği, mahkeme kararları başta olmak üzere çeşitli konuları içeren belgelerde noter onayı şarttır. Yeminli tercümanlar tercüme işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili noterin onay vermesi, belgenin noter tarafından onaylandığını anlamına gelir.

Tercüme edilen ve noter onayı verilen belge iki nüsha olarak çıkarılmak zorundadır. Her iki nüshada da “yeminli tercüman noter şerhi” bulunmalıdır. Evrakların biri noterde biriyse kullanıcıda kalır. İlgili belgelerde hem yeminli tercümanın imzası bulunur hem de noterin ıslak imzası yer alır.

Yurt dışından gelen ve ilgili kurumlarda kullanılacak olan resmi evraklarda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve bu hususlar gözetilerek resmi evrak tercümesi yapılması, belgenin kurum tarafından kabul edilmesini sağlayacaktır.

 

  • Paylaş: