practice

TERCÜME OFİSİ SEÇİMİ

Tercüme ofisi seçimi, tercüme hizmetinden efektif bir şekilde yararlanabilmesini sağlayan bir husustur. Son zamanlarda sayıları bir hayli artış gösteren ve tercüme hizmetini farklı alanlar üzerinden gerçekleştiren tercüme büroları, elindeki metni tercüme edecek zamanı bulunmayan ya da ilgili dile hâkim olmayan kişilere hizmet vermektedir.

Hem yazılı hem de sözlü çeviriler gerçekleştirmekte olan tercüme bürolarının kaliteli hizmet sunuyor olması, müşterilerin arzu ettikleri hizmete zahmetsiz bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle tercüme hizmeti almadan önce tercüme bürosu seçiminde dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Peki tercüme bürosu seçimi ile ilgili dikkat çeken hususlar nelerdir? En iyi tercüme hizmetin alınabilmesi için tercüme büroları hangi kriterler üzerinden değerlendirilmelidir?

Tercüme Ofisi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Tercüme hizmeti, yazılı ya da sözlü olarak ilgili dildeki bir metnin başka bir dile çevrilmesi olarak tanımlanabilir. Çeşitli nedenlerden ötürü tercüme hizmeti almak isteyen kişiler, çeviri işleminin sorunsuz bir şekilde yapılmasını talep etmektedir. Zamanında çevrilmeyen veya çevrilse bile hatalarla dolu olan metinler, müşterinin maddi ve manevi anlamda zarara uğramasına neden olacaktır.

Kaliteli bir tercüme hizmeti almak istiyorsanız, tercüme ofisi seçimi noktasında ön plana çıkan birtakım hususlar hakkında bilgi edinmelisiniz. Bu hususları genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:

·          Seçeceğiniz tercüme ofisi her zaman ulaşabilir olmalıdır. Çeviri ile ilgili aklınıza takılan soruları her zaman rahatlıkla sorabilmelisiniz.

·         Sabit bir ofisi bulunan tercüme bürolarıyla iletişiminizi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

·        Kaliteli ve güvenilir bir hizmete ulaşabilmek için tercüme ofisinin vergi levhasının bulunup bulunmadığına dikkat etmelisiniz.

·         Tercih edeceğiniz tercüme ofisi, online dünyada itibar kazanmış olmalıdır.

·          Noter onaylı bir tercüman olması, çok daha profesyonel bir hizmet elde etmenizi sağlayacaktır.

·         Tercüme ofisinin sizlere sunmuş olduğu referansları titizlikle incelemelisiniz.

·         Profesyonel ve kurumsal bir çalışma sistemine sahip olan tercüme ofisi, istediğiniz minvalde bir hizmet almanızı olanaklı hale getirecektir.

Her Zaman Ulaşılabilir Olması

Tercüme ofisleri, özellikle günümüz dünyasında sıklıkla talep gören bir hizmet sunmaktadır. Bir dilden diğer bir dile çeviri hizmeti sunmakta olan bu tür ofisler, özellikle global sahada iş yapan bireyler tarafından talep edilir. Eğer yaptığınız işin sınırları Türkiye’yi aşıyorsa, etkili bir iletişim adına tercüme ofisi hizmetlerinden yararlanmak isteyebilirsiniz.

Tercüme ofislerinin her zaman ulaşılabilir olması, acil durumlarda bile sizlere sunulan hizmetlerden yararlanabilmenizi olanaklı hale getirir. Bu nedenle tercüme ofisi seçimi kapsamında, her zaman ulaşılabilirlik oldukça önemlidir.

Sabit Bir Ofisin Bulunması

Tercüme bürosu seçimi noktasında dikkat çeken hususlardan bir diğeri de sabit bir ofisin bulunuyor olmasıdır. Sabit bir ofis, güvenilirliği arttıracaktır. Her ne kadar tercüme hizmeti serbest çalışma sistemine uygun olsa da kurumsal bir hizmet için sabit bir büro üzerinden çalışmalarda bulunan kişileri tercih etmek çok daha faydalı olacaktır. Ayrıca sabit bir ofis, tercüme hizmeti sonrası ortaya çıkabilen sorunların da etkili bir şekilde çözümlenmesini olanaklı hale getireceğinden bu hususa da özen göstermelisiniz.

Resmi Olarak Vergi Levhasının Bulunuyor Olması

Vergi levhası bulunan tercüme ofisleri, yasal olarak çalışma iznine sahip bürolar olarak değer görür. Son zamanlarda artan tercüme hizmeti talebinin karşılanması için yasa dışı yollarla hizmet vermekte olan kişiler bulunmaktadır. Bu durum, müşterilerin arzu ettikleri hizmete ulaşamamalarına neden olur. Hem maddi hem de manevi anlamda bir kayıp olacak kalitesiz hizmet, müşterilerin zaman kaybına uğramasına da sebebiyet verebilir.

Fakat vergi levhasına sahip olan tercüme ofisleri, çalışma iznine sahip oldukları için bu tür ofislerin çalışmaları devlet denetimine tabidir. Tercüme ofisi seçimi noktasında oldukça önemli olan vergi levhası, kaliteli ve profesyonel hizmet almanız açısından değerli bir kriterdir.

Online Dünyada Elde Ettiği İtibar

Özellikle son dönemlerde dijital ortamlarda çalışmalarına devam eden işletmelerin sayısının artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Bu durum, sektördeki işletmeler arasında online dünyada da çok önemli bir rekabetin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra bir hizmet satın almak isteyen kişiler de sanal dünyada işletmelerle ilgili ne tür yorumlar yapıldığını incelemektedir.

İşletmenin sunmuş olduğu hizmete yönelik yapılan yorumların olumsuz olması ya da olumsuz yorumların işletme tarafından ciddiye alınmaması, müşterilerin kararını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle tercüme ofisi seçimi noktasında da online dünyadaki itibarın önemli olduğunu belirtmek mümkün.

Tercüme hizmeti almadan önce ilgili firmanın yorumlarına bakmalısınız. Olumlu ve olumlu yorumların hangi hususlar üzerinden gerçekleştirildiğini anlamanız, hizmet satın alıp almayacağınızı da doğrudan belirleyecektir. Olumsuz yorumların çokluğu, ilgili tercüme bürosunun bir şeyleri yanlış yaptığını ifade ediyor olabilir.

Bunun yanı sıra çok az olumsuz yorum alan ama olumsuz yorumların hiçbirine cevap vermeyen tercüme büroları da talep edilmeyebilir. Çünkü olumsuz yorumlardaki sorunların çözümlenmemesi, müşteri memnuniyeti ilkesinin de ihlal edildiğini ifade edebilir.

Yeminli Tercüman (Noter Onaylı) Olması

Yeminli tercüman, yasal belgelerin resmi tercümesini yapan, tercümesini yaptığı metinlerin altına kaşe basabilen tercümanlardır. Noter onaylı bir şekilde hizmet sundukları için yeminli tercümanların profesyonel çeviride bulunduklarının altını çizmek gerekir. Yeminli tercümanlar, verilen metni hedef dile tercüme etmedirler. Bunu yaparken çeşitli hususları ön planda tutar ve bu hususlara uygun bir şekilde tercüme hizmetini gerçekleştirirler.

Tercüme bürosu seçimi noktasında önemli bir kriter olan yeminli tercümanlık hizmeti, arzu ettiğiniz kalitedeki çeviri hizmetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Eğer ülke sınırlarını aşan bir ticari faaliyette bulunuyorsanız, yeminli tercümanlık hizmeti almanız, profesyonel bir çeviri hizmetinden yararlanmanızı ve çalışmalarınızı etkili bir şekilde sürdürmenizi olanaklı hale getirecektir.

Sahip Olduğu Referanslar

Bir işletmeden hizmet satın alacak kişilerin önem verdikleri kriterler arasında işletmenin sahip olduğu referanslar önemli bir yer ediniyor. İşletmenin iş birliği içerisinde olduğu markalar ya da şahısların işletmeye referans olması, müşterilerin güvenini kazanma noktasında oldukça önemlidir. Bir işletmenin tercih edilmesinde profesyonel hizmet etkili olmakla birlikte güvenilir hizmet en az profesyonel hizmet kadar değerlidir.

Bu nedenle tercüme bürosu seçimi dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alan referans konusuna büyük bir önem vermelisiniz. Tercih edeceğiniz tercüme bürosunun dikkat çeken referanslara sahip olması, profesyonel ve güvenilir hizmet almanızı mümkün hale getirebilir.

Profesyonel ve Kurumsal Bir Çalışma Sistemine Sahip Olması

Bir işletmenin çalışma sisteminde hangi hususların ön plana çıktığı oldukça önemlidir. Müşteri odaklılık, kaliteli ve güvenilir hizmet, kurumsal hizmet anlayışı gibi ilkeler çerçevesinde çalışmalarda bulunan işletmeler; müşterilerini memnun etme konusunda çok daha başarılıdır. Bu nedenle tercüme ofisi seçimi noktasında, hizmet almak istediğiniz işletmenin profesyonel ve kurumsal çerçevede hizmet verip vermediğine dikkat etmelisiniz.

Ayrıca müşterileriyle iletişimi kuvvetli olan ve herhangi bir sorunda çözüm odaklı davranabilen işletmeler, müşteri taleplerini karşılama noktasında da oldukça başarılıdır. Bu nedenle tercüme hizmeti almadan önce ilgili işletmenin belirtilen hususlar çerçevesinde hizmet verip vermediğini derinlikli bir şekilde incelemelisiniz. En iyi hizmeti alabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olmalı ve hizmetin çerçevesini belirleyebiliyor olma

  • Paylaş: