practice

NOTER ONAYLI TERCÜME

Noter onaylı tercüme, çeviri sürecinde görev alan tercümandan bağımsız olarak belgelerin noter tarafından tasdik edilmesidir. Herhangi bir metnin tercümesini yaptırdığınızda, çoğunlukla bu belge yeterlidir. Bazı durumlarda ise çeşitli kurumlar, yeminli tercüman belgesine ek olarak noter onayı talep eder. Noter yeminli tercüme işlemlerinde, yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noter kullanılır. Bununla birlikte hangi kurumun noter tasdikinden geçmiş onaylı tercüme talep ettiği ise oldukça karmaşıktır. Özelikle yurt dışı işlemler söz konusu olduğunda gideceğiniz ülkedeki kurumların tercüme standartları bu noktada en temel belirleyicidir.

Noter Onaylı Tercüme Nedir? Hangi Durumlarda Gereklidir?

Noter onaylı tercüme, resmi kurumların her zaman talep ettiği bir belge değildir. Klasik ve noter onayı gerektirmeyen durumlarda tercüme işlemleri, sadece yeminli tercümanın katılımıyla gerçekleşir. Noter tasdikinin ilgili kurum tarafından talep edilmesi durumunda ise yeminli tercümanın kaşesine ek olarak noter onayı da gerekir. Söz konusu işlemlerde noterlerin tercih edilmesi gerektiğine dair düzenleme İç İşleri Bakanlı tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla yurt içinde herhangi bir resmi makamın noter tasdikli tercüme talep etmesi durumunda başvurulacak adres noterlerdir.

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Noter onaylı tercüme, çeviri işleminin yeminli tercüman tarafından yapılması ve kaşelenmesine müteakip noter tasdikinin alınmasıdır. Her şart altında noter tasdikli tercüme talebi gerekmese de özellikle yurt dışı işlemlerde birçok kurum, tercümesi yapılan metin için noter onayı ister. Hangi kurumların noter onayı istediği ya da isteyeceğine ilişkin bilgiye ise konsolosluklar üzerinden ulaşmak mümkündür.

Yurt dışına yönelik hazırlanan tercüme edilmiş metin işlemlerinde öncelikli olarak bilgi alınması son derece hayati bir önem taşır. Tercüme metnini ileteceğiniz kurumun noter tasdiki isteyip istemediği ancak konsolosluktan alınacak bilgi ile öğrenilebilir. Ayrıca konsolosluğun görevlendirdiği resmi bir aracı kurum bulunması haline, yine noter tasdikli tercüme talebine ilişkin detaylara aracı kurum vasıtasıyla ulaşılabilir.

Noter Onaylı Tercüme Hangi Durumlarda Gereklidir?

Noter onaylı tercüme, çoğunlukla yurt içi işlemlerde talep edilmez. Bununla birlikte bazı durumlarda ilgili kurumun gerekli görmesi haline tercüme metninin noter tarafından tasdik edilmesi gerekebilir. Transkript, diploma, aile cüzdanı, mahkeme kararı belgeleri, pasaport veya kimlik gibi belli bir kuruma ibraz edilecek belgelerde noter onayı talep edilebilir.

Yurt dışında ise belgenin iletileceği ülkeye ve hatta bu ülkede faaliyet gösteren ilgili kurumun taleplerine göre yine noter onayına ihtiyaç duyulabilir. Özellikle vize işlemlerinde birçok ülkenin ilgili kurumu, noter tasdikli tercüme talebinde bulunabilir. Bazı ülkeler ise sadece yeminli tercüman kaşesi ile vize işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verir.

Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Tercüme Arasındaki Farklar

Noter onaylı tercüme, anlaşılacağı üzere çevirisi yapılan metnin noter onayından geçmesi anlamına gelir. Herhangi bir resmi belgenin noter tasdikinden geçmesi, o belgenin resmi makamlarca doğrulandığını gösterir. Tercüme metinlerinde ise durum bir miktar daha farklılık gösterir. Tercüme edilen belgenin onaylanması, birçok farklı bileşenden oluşur.

Tercüme edilen metnin dil bilgisel olarak uygun olduğu ve kelime anlamlarının uygun şekilde kullanıldığı noter tasdiki ile onaylanır. Bu durum genel anlamıyla söz konusu tercüme metinin, kusursuz biçimde tamamlandığını ifade eder. Noter onaylı tercüme belgesinde mutlaka yeminli tercümanın kaşesi ve noter onayı yer almalıdır.  

Noter Onaylı Tercüme Süreci Nasıl İşler?

Noter onaylı tercüme işlemleri, klasik yeminli tercüman işlemlerinden farklı değildir. Yeminli tercüme işlemlerinde sadece yeminli tercümanın onayı yeterlidir. Burada yeminli tercümanın kaşesinin metnin ilgili bölümünde yer alması gerekir. Noter tasdikli belgelerde ise birden fazla onaya ihtiyaç vardır. Yeminli tercümanın dışında noter de ilgili belgeyi kaşe yardımıyla tasdik etmelidir.

Ayrıca belgede apostil onayının bulunması da bir diğer gerekliliktir. Noter tasdikli tercüme belgesi; illerde valiliğe ilçelerde ise kaymakamlığa götürülerek apostil onayından geçirilir. Apostil onayı, belgenin 1961 yılında Lahey Konvansiyonuyla belirlenen kriterlere uygun olduğunu ifade eder. Bu genel anlamıyla, belgenin uluslararası alanda geçerli olduğunu gösterir.

Noter tasdikli tercüme işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken en temel durum, noter onayının yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noterde gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu işlemler, tahmin edildiği gibi yüksek düzeyde zaman gerektirmez. Son derece kısa bir süre içerisinde yeminli tercüman onayı da dahil olmak üzere tüm onay ve tasdik işlemlerinin tamamlanması mümkündür.

Noter Onaylı Tercüme Fiyatları Noter onaylı tercüme fiyatları, çoğunlukla tercüme bürosu tarafından belirtilen yeminli tercüme hizmeti fiyatlarına dahil değildir. Resmi

makamlarda gerçekleştirilen işlemler için ekstra ücret talep edilir. Bununla birlikte noter onayı sürecinde talep edilecek olan miktar, tercüme onayı gerçekleştirilen belgenin sayısına göre belirlenir.

Yurt dışı ve vize işlemlerinde noter tasdikinin talep edilmesi halinde arzu ederseniz tüm işlemleri ilgili tercüme bürosuna bırakabilirsiniz. Ya da uygun görmeniz halinde yeminli tercümanın onayına müteakip kendiniz ve/veya yeminli tercümanla birlikte noter onay işlemine katılmanız da mümkündür. Tüm onay ve şerh işlemlerini kendiniz tamamlamak istiyorsanız tercüme bürosu sizi, yeminli tercümanın yeminini tasdik ettiği notere, tercüme bürosunda gerekli olan tüm onayları verdikten sonra yönlendirecektir. 

  • Paylaş: