practice

TERCÜMEDE FİYATLANDIRMA NASIL YAPILIR?

Tercümede Fiyatlandırma Nasıl Yapılır?

Tercümede fiyatlandırma nasıl yapılır, özellikle tercümanlık hizmeti alacak kişilerin sordukları sorular arasında yer alıyor. Bir belgenin bir dilden farklı bir dile çevrilmesi tercüme olarak tanımlanır. Tercümenin başarılı bir şekilde yapılması, hedef dilde anlaşılma noktasında oldukça önemlidir. Bu nedenle tercüme hizmetlerinin gelişen bir hizmet dalı olduğunu belirtmek mümkündür.

Tercüme hizmetleriyle ilgili merak edilen birçok konu bulunmakla birlikte tercümede fiyatlandırmanın nasıl yapıldığı, merak edilen konuların arasında özel bir yer ediniyor. Freelancer bir şekilde çalışan tercümanlar bulunsa da kurumsal bir hizmet talep eden kişiler tercüme bürolarından hizmet almaktadır. Bu noktada, tercüme bürolarının fiyatlandırma politikalarının, tercüme fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtmek mümkündür. Peki tercümede fiyatlandırma nasıl yapılır, bu konuda bilinmesi gereken hususlar nelerdir?

Tercüme Fiyatlarına Etki Eden Hususlar Nelerdir?

Tercüme fiyatlarının belirlenmesinde bazı hususların etkili olduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki, tercüme edilecek belgenin sayfa ve kelime sayısıdır. Sayfa sayısı fazla olan bir belge ile az olan belgelerin arasında fiyat farklılıkları meydana gelecektir. Bunun yanı sıra farklı faktörlerin de tercüme fiyatları noktasında etkili olduğunu belirtmek mümkündür. Tercümede fiyatlandırma nasıl yapılır sorusu kapsamında ön plana çıkan hususlar şunlardır:

Metnin tercüme edileceği dil

Metnin türü

Tercümanlık türü

Sayfa sayısı

Çeviri metnin kelime sayısı

Metindeki karakter sayısı

Çapraz çeviriler

Tercüme öncesinde bütün hususlar göz önünde tutularak fiyat teklifi sunulur. Çeşitli durumlarda fiyatların da farklılaştığını söylemek mümkündür. Tercüme fiyatlarına etki eden hususlara yakından bakalım.

Metnin Tercüme Edileceği Dil

Metnin tercüme edileceği dilin, tercüme fiyatlarına doğrudan etkide bulunduğunu belirtmek mümkündür. Burada en önemli husus, ilgili dildeki tercüman sayısıdır. Tercüman sayısı fazla olan dillerde tercüme ücretlerinin çok daha düşük olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin İngilizce ile Çince tercümeleri arasında fiyat noktasında farklılıklar meydana gelmektedir.

İngilizce tercüme yapabilecek kişi sayısı, Çince tercüme yapacak kişi sayısından çok daha fazladır. Bunun yanı sıra Almanca ve Fransızca tercüme de birçok dildeki tercümelere göre çok daha uygundur. Ayrıca burada tercüme yapılacak dilin zorluğu da devreye girmektedir. Çince zor bir dil olduğundan, Çince tercümeler için çok daha fazla vakit harcanması gerekebilir.

Metnin Türü (Hukuk Metni, Akademik Metin Vb.)

Tercümede fiyatlandırma nasıl yapılır sorusu kapsamında bir diğer önemli husus metnin türüdür. Hukuk metni, akademik metin, tıbbi metinlerin çevirisi; birçok metin türüne göre çok daha zordur. Teknik konuların yoğun bir şekilde yer aldığı metinlerde tercüme için çok fazla vakit harcanmaktadır. Tercümanın teknik terimlere hakim olması, doğru bir çeviri için önemlidir.

Bu nedenle çok teknik olmayan metinlerde genellikle benzer bir fiyatlandırma yapılır. Bunun yanı sıra hukuk metni, matbu belgeler ve akademik metin olmak üzere teknik terimlerin bolca olduğu metinlerde fiyatlandırma çok daha yüksektir.

Tercümanlık Türü (Yeminli Tercümanlık, Noter Tasdikli Tercüme Vb.)

Alınacak tercümanlık türü, tercümede fiyatlandırma nasıl yapılır sorusunun cevapları arasında yer alıyor. Tercümede doğru ve başarılı bir sonuç alınabilmesi için yeminli tercümanlar eşliğinde tercüme işlemlerinin yapılması gerekir. Bu nedenle yeminli tercümanlıkta fiyat farkı oluşmamaktadır. Yeminli tercümanların resmi evrak tercümelerinde yetkili isimler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu kişiler, noterden alınmış yeminli tercüman belgesine de sahiptir.

Sayfa Sayısı

Tercüme ücretleri kapsamında değerlendirilen sayfa sayısı, fiyatlandırmada doğrudan belirleyici hususlar arasında yer alıyor. Metnin sayfa sayısı üzerinden bir fiyatlandırma yapılması mümkündür. Bu tür durumlarda sayfa başına ücret verilerek genel bir hesaplama yapılmaktadır.

Çeviri Metnin Kelime Sayısı

Çeviri metindeki kelime sayısı, belirleyici unsurlardan bir diğeridir. Sayfa sayısı üzerinden hesaplama yapmayan tercüme büroları, doğrudan kelime sayılarını baz alabilmektedir. Karakter sayısı üzerinden tercümeyi esas alan bürolar, metnin kelime sayısını karakter sayısına dönüştürür. Bunun yanı sıra doğrudan kelime sayısının kriter alındığı durumlar da bulunur. Bu tür durumlarda 100 kelime üzerinden bir fiyatlandırma yapılabilir. Metnin kelime sayısı 100 kelime fiyatı üzerinden hesaplanır. Toplam kelime sayısının kaç TL’ye karşılık geldiği belirlenir.

Metindeki Karakter Sayısı

Tercümede fiyatlandırma nasıl yapılır sorusu kapsamında sıklıkla metnin karakter sayısının ön planda tutulduğunu ifade etmek mümkündür. Bu tür durumlarda metnin Word versiyonundan karakter sayısı çıkarılarak her dile göre 1000 boşluksuz karakter hesaplaması yapılır. 1000 karakter üzerinden fiyatlandırma yapılarak tercüme edilecek metnin tercüme fiyatı belirlenir.

Çoğunlukla boşluksuz 1000 karakter 1 (bir) sayfa olarak belirlenmekte olup hesaplama bu şekilde gerçekleştirilir. Karakter sayısı ise Word’de şu adımlar kullanılarak belirlenir:

Araçlar (Tools)

Sözcük Sayımı (Word Count)

Karakter (Boşluksuz) (Character [Without Space])

1000 karakterin altındaki metinler de 1 sayfa olarak değerlendirilmekte olup fiyatlandırma buna göre yapılır.

Çapraz Çeviriler

Çapraz çevirilerde fiyatlandırma farklı olmaktadır. İngilizce ve Fransızca arasında çeviri yapılacaksa ilk önce metnin Türkçeye çevrilmesi, ardından Almancaya çevrilmesi gereklidir. Bu durumda iki farklı çeviri yapıldığı için iki çeviri üzerinden ücretlendirme gerçekleştirilir. Bu nedenle çapraz çevirilerde fiyatlar, normal çevirilerden farklı olmaktadır.

 

 

  • Paylaş: