practice

ÖSYM İÇİN DİPLOMA DENKLİĞİ ALMA

Diploma denklik belgesi nasıl alınır sorusu, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerde ön lisans, lisans ya da yüksek lisans eğitimlerini gören ve diplomalarını alan kişiler; denklik belgelerini aldıktan sonra diplomalarını Türkiye’de de kullanabilmektedir.

YÖK denkliği, yurt dışında öğrenim sonrasında alınan diplomanın Türkiye’deki kurumlarla eşdeğer olduğunu belirtir. Çeşitli işlemlerin yapılması ile birlikte alınan denklik belgesi, denkliği talep edilmiş olan belgenin Türkiye’de kabul edildiği alan ve düzeyi belirtir. Bu nedenle denklik belgesi oldukça önemlidir. Peki diploma denklik belgesi nasıl alınır, diplomanın tercümesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

YÖK Denkliği Neden Önemli?

Yurt dışındaki okullarda eğitim gören ve Türkiye’de çalışmak isteyen kişilerin YÖK denkliğini alması zorunludur. YÖK denkliğinin bulunmaması, üniversite mezunu şartı bulunan kamu görevlerinde çalışılamaması anlamına gelir. Fakat özel sektörde bu durum sorun teşkil etmeyecektir.

Özel sektörde çalışmak isteyen kişilerin diplomalarında YÖK onayı bulunup bulunmaması önemli değildir. Bu nedenle kamu görevlerinde yer alacak kişilerin YÖK denkliği alması gerekmektedir.

ÖSYM Denklik Belgesi Kimlere Verilir?

Yurt dışında yer alan ve YÖK tarafından tanınan üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, YÖK denkliği belgesini alarak diplomalarını Türkiye’de de kullanabilme şansına sahiptir. Bu belge yalnızca YÖK’ün ilgili üniversiteyi tanıması durumunda alınabilir. YÖK denklik belgesi herkese verilmediği için YÖK denklik belgesine başvuru yapmadan önce bu konuda hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.

ÖSYM denklik belgesini kimler alabilir sorusu kapsamında aşağıdaki gibi sıralanmış kişilerin denklik belgesini alabileceğini belirtmek mümkündür:

Yurt dışında yer alan üniversitelerin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmuş yabancı uyruklu kişiler.

Yurt dışında bulunan üniversitelerin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmuş TC vatandaşları.

Diploma denklik belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı olarak her iki durumda da belgeye başvuru yapılabildiğini söylemek mümkündür. Öğrencilerin yurt dışında eğitim almadan önce gitmek istedikleri üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmesi oldukça önemlidir.

E-devlet üzerinden gerekli araştırmaları yapan kişiler, okumak istedikleri üniversitenin YÖK tarafından tanınan üniversiteler listesinde yer alıp almadığına dair detaylı bilgi edinebilmektedir. 

ÖSYM Denklik Belgesi için Nasıl Başvurulur?

YÖK’ün tanıdığı yurt dışı üniversitelerinde eğitim alan öğrenciler, YÖK denklik belgesine başvurabilmekte olup başvuru sırasında birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Denklik belgesini almak isteyen kişiler, istenilen evrakları tamamladıktan sonra denklik için başvuruda bulunabilir. Başvuru öncesinde, gerekli olan evrakların tamamı eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır.

YÖK’ün web sitesinde yer alan “Denklik Birimi”nde bulunan dilekçe doldurulmalı, ardından talep edilen hizmet bedeli yatırılmalıdır. Talep edilen belgeler ve dilekçe, elden veya posta aracılığıyla Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilmelidir. Peki diploma denklik belgesi nasıl alınır, denklik belgesine başvurmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

ÖSYM Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

Denklik belgesi almak isteyen kişilerin, kurum tarafından istenilen belgeleri hazırlaması oldukça önemlidir. Birkaç farklı aşamadan meydana gelen başvuru işlemlerinde ilk olarak YÖK’ün web sitesinde bulunan dilekçenin doldurulması gerekmektedir. Denklik başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilir.

Kurum tarafından talep edilen belgelerin her biri, online ortamda sisteme yüklenmektedir. Bu durum, başvuru işlemlerinin çok daha kolay ve sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlar. Başvurunun tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde, başvuru sahibine denklik belgesini almak için randevu verilir. Başvuru esnasında sisteme yüklenmiş olan belgelerin asılları ile birlikte randevu sırasında belge alma işlemleri yapılabilmektedir. Peki diploma denklik belgesi nasıl alınır sorusu kapsamında, ÖSYM denklik belgesi için gerekli evraklarla ilgili neler söylenebilir?

ÖSYM Denklik Belgesi için Gerekli Evraklar

ÖSYM denklik başvurusunda bulunacak kişilerin kurum tarafından istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekir. Bu belgeler ise genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Mezuniyet belgesi

Denklik başvuru formu

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Transkript

Belgelerin tamamının noter onaylı fotokopileri

Belirtilen belgelerin her biri, başvurusu sırasında ilgili kişiden talep edilir. Bu nedenle belgelerin herhangi birinin eksik olması, başvurunun onaylanmaması anlamına gelir. Ayrıca belgelerin doğru ve geçerli olması, denklik belgesi başvurusu sırasında bilinmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır.

ÖSYM Denklik Belgesinin Tercüme Edilmesi

ÖSYM denklik belgesi için tercüme işlemlerinin yapılması, bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeridir. Belgelerin tercümesi doğru bir şekilde yapılmadığında ya da çeşitli hatalar bulunduğunda, denklik belgesini alma noktasında çeşitli sıkıntılar meydana gelebilir. Diploma denklik belgesi nasıl alınır sorusu kapsamında, diploma denkliği için tercümesi istenilen belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Denkliği talep edilmekte olan diploma

Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınacak diplomalarda “Diploma Eki”

Yükseköğrenim boyunca alınmış derslerin tamamını içeren; bunun yanı sıra ders saatleri, kredi ve başarı durumunu gösteren not çizelgesi (transkript)

Bu belgelerin tamamının kaynak dilden hedef dile tercümesi gerekmektedir. Belgelerin tercümesinde yeminli tercümanların çalışmada bulunması, evrakların eksiksiz bir şekilde tercüme edilmesini mümkün kılar. Bu nedenle noter tarafından yetkilendirilmiş yeminli tercümanlardan destek alınması oldukça önemlidir.

YÖK denklik için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin tercüme ettirmeleri gereken ilk belge, öğrenciye ait olan diplomadır. Öğrencinin hangi okuldan kaç dereceyle mezun olduğunu gösteren bu belge, üniversite eğitiminin alındığını da kanıtlar. Resmi bir evrak olması nedeniyle diploma tercümesinin yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yeminli tercümanlar, tercümesi yapılacak belge ile ilgili detaylı bir şekilde çalışmada bulunur.

Diploma denklik belgesi nasıl alınır sorusu kapsamında ön plana çıkan konulardan bir diğeri de transkript belgesinin tercüme edilmesidir. Yükseköğrenim boyunca öğrencinin almış olduğu dersler, ders saatleri, kredi ve başarı durumunu göstermekte olan transkript; ayrıntılı bir not çizelgesidir. Kendisine özel bir terminolojiye sahip olan not çizelgesinin oldukça titiz bir şekilde tercüme edilmesi gerekli olduğundan bu konuda alanında uzman kişilerden destek alınması gerekmektedir.

Tercüme işlemlerinin tamamlanması sonrasında ise apostil onayı gerçekleştirilmelidir. Yurt dışından alınan belgelerin Türkiye’de geçerli olabilmesi için belgelerin geçerli ve doğru olduğu onaylanmalıdır. Bu işlem, temel olarak apostil olarak adlandırılır. Apostil onayı, ilgili ülkede yer alan kurumlar tarafından alınmakta olup bu sayede belge, Türkiye’de de kullanılabilmektedir. Belirtilen işlemlerin yapılması, YÖK için gerekli olan belgelerin başvuru sırasında kullanılabilmesini olanaklı hale getirir.

ÖSYM Denklik Belgesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yurt dışında üniversite eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’ye dönen ve Türkiye’de diplomalarını kullanmak isteyen kişiler, ÖSYM denklik belgesi almak durumundadır. Birtakım aşamalardan oluştuğu için denklik belgesi almak isteyen kişilerin birçok hususa hakim olması gereklidir. Bu nedenle diploma denklik belgesi nasıl alınır sorusu oldukça önemlidir.

Diploma denklik belgesi ile ilgili bilinmesi gereken pek çok hususu şu şekilde özetleyebiliriz:

Yurt dışında eğitim gören kişinin eğitim gördüğü okul, dünya sıralamasında ilk 1000’e girmişse kişi, doğrudan denklik belgesi alabilir.

Dünya Tıp Federasyonunca yetkilendirilen kurumlar tarafından akredite edilmiş üniversitelerden mezun olmuş kişilere direkt olarak denklik belgesi verilir.

Her iki durumda da öğrenci hiçbir zorluk yaşamadan denklik belgesini almaktadır.

 

 

  • Paylaş: