practice

APOSTİL ONAYLI TERCÜME

Apostil onayı, yurt dışında kullanılacak belgelerde gerçekleştirilen bir işlemdir. Belgelerin tercümesi gerçekleştirildikten sonra çeşitli işlemler yapılarak belgenin kaynağı ve geçerliliği onaylanır. Bu işlem yapılmadığı takdirde ilgili belgeyi yurt dışında kullanmak mümkün olmadığı için apostil onayı oldukça önemlidir.

Gerçekleştirilen onay, Türkiye’de geçerliliği olan belgenin başka bir ülkede de kullanılabileceğini ifade eder. Apostil onaylı tercüme hizmetleri dahilinde gerçekleştirilen tercüme sonrasında belgenin kalite kontrol işlemleri tamamlanmaktadır. Her bir basamağında titiz bir çalışmayı zorunlu kılan apostil onaylı tercüme, özellikle yurt dışında ticaret yapan firmalar açısından oldukça önemlidir. Peki apostil onayı nedir, nasıl alınır, apostil belgesinde bulunması gerekenler nelerdir?

Apostil Onayı Nedir?

Apostil onayı, Türkçeden farklı bir dile çevrilecek olan metinlerde gerçekleştirilen ve metnin farklı ülkelerde de kullanılmasını olanaklı hale getiren bir onay türüdür. Apostil onayının yapıldığı metinler ise apostil onaylı tercüme olarak ifade edilmektedir. Apostil onaylı gerçekleştirilen belgeler, yasal geçerliliğe sahip bir belgedir. Bu sayede bu tür belgeler farklı ülkelerde de kullanılabilmektedir.

Apostil Belgesi Nereden Alınabilir?

Belge onay sistemi olarak da bilinen apostil belgesinin kuralları, 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda yer alan kurallar doğrultusunda belirlenmiştir. Apostil belgesi nasıl alınır sorusu kapsamında belgenin, sözleşmeyi imzalamış bulunan devletler tarafından yetkilendirilen kişi ve kurumlar aracılığıyla alınabildiğini belirtmek mümkündür.

Sözleşmeye taraf olan devletler, yetkilendikleri kurumları ilgili mercilere bildirmek durumundadır. Bu sayede belirlenen kurumlar üzerinden apostil belgesine ulaşmak olanaklı hale gelecektir. Türkiye’de idari apostil belgesi alacak kişilerin başvurabilecekleri kurumlar şu şekildedir:

-Kaymakamlıklar

-Valilikler

-Vali Adına Vali Yardımcıları

-Hukuk İşleri Müdürleri

Adli apostil belgesi ise Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca hazırlanır ve buralardan alınabilir. Peki apostil belgesinde neler bulunmalıdır?

Apostil Belgesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Apostil belgesinin birtakım bileşenleri bulunmaktadır. Bu kapsamda, apostil belgesinde bulunması gereken unsurları şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

-Belgenin tasdik edildiği yer bilgisi

-Düzenleyen ülkenin adı

-Belgenin tasdik edildiği tarih

-Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı

-Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı

-Apostil belgesini düzenleyen makam

-Apostil numarası

-Apostil düzenleyen makamın mührü veya kaşe bilgileri

-Apostili düzenleyen yetkilinin imzası

-Apostil belgelerinde ana başlık Fransızca olarak yazılmalıdır. Bu kapsamda ana başlık şu şekilde olmalıdır: “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)”

Apostil Onayı Nereden Alınır?

Apostil onayı; sözleşmeyi imzalamış olan devletlerin yetkilendirdikleri kurumlardan alınır. Türkiye’de idari apostil belgesinin alınabileceği kurumlar şu şekildedir: Valiler, Hukuk İşleri Müdürleri, Vali adına Vali Yardımcıları, Kaymakamlıklar, Valiler.

Apostil Onayı Ne Kadar Sürer?

Apostil onayının süresini belirleyen birtakım hususlar bulunmaktadır. Ülkenin hukuki durumu, süreyi belirleyen en önemli husustur. Bunun yanı sıra sürecin ilerleyiş şekli de onayın ne kadar sürede alınacağını belirler. Apostil şerhinin onayı yaklaşık 2 gün içerisinde alınabilmektedir. Bununla birlikte belgenin ne kadar süre geçerli olduğu ülkeler tarafından belirlenir. 

Apostil Onaylı Tercüme Nedir?

Apostil onayı, uluslararası alanda kullanılacak belgelerde kullanılan bir onay türüdür. Türkçeden farklı bir dile çeviri yapılırken belgenin ilgili ülkede geçerli olabilmesi için belgenin onaylanması gerekmektedir. İlgili belgenin tercümesi yapıldıktan sonra belgenin apostil tasdiki gerçekleştirilir. Bu işlem, temel olarak belgenin kaynağının belirlenmesi ve geçerli olduğunun onaylanması olarak da bilinmektedir.

Apostil Onaylı Tercüme Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Apostil onaylı tercüme, belgenin yurt dışında geçerliliğini sağladığı için bu işlemin eksiksiz bir şekilde yapılıyor olması oldukça önemlidir. Bu noktada, ilgili belgenin tercümeyi gerçekleştiren tercüman ve editör ile paylaşılması, tercüman ve editör dışında kimseyle paylaşılmaması gerektiğini belirtmek mümkündür. Belgenin gizliliği, tercümeyi gerçekleştiren kurumun iç dinamikleri adına da önemlidir.

Belgenin teslim alınmasına yönelik de bilinmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, tercümeyi yaptıran kişi belgeyi kendisi alamayacaksa, çevirinin belirlenen adrese noter tasdikli bir şekilde gönderilmesi gerektiğidir. Ayrıca çeviriyi gerçekleştiren kurumların, ilgili belgeyi kurum arşivlerinde saklaması gerekmektedir. Belge sahibi ihtiyaç halinde kurumla iletişim kurabilmeli ve belgeyi talep edebilmelidir.

Hangi Belgelere Apostil Şerhi Konulur?

Apostil şerhi, belge sahibinin bulunduğu ülkedeki resmî belgelerde de kullanılması olanaklıdır. Pek çok belgede apostil şerhi bulunabilmekte olup bu belgelerin niteliklerini genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:

-Doğum belgesi ve evlilik cüzdanları

-Eğitim ve öğretimi gösteren diplomalar

-Ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri ve aile mahkemelerinden alınan mahkeme kararları ile verilen sabıka kayıtları

-Kişinin medeni halini gösteren belgeler

-Muvafakatname ile vekaletname

-Şirket kuruluş ana sözleşmesi ve patent hakları olmak üzere resmî kurumlar tarafından verilen belgeler

Apostil onayı ile gerçekleştirilen tercümeler sayesinde ilgili belge yurt dışında, sözleşmeye taraf olan ülkelerde kullanılabilmektedir. Bu nedenle belgeye yönelik tercüme çalışmaları titizce yapılmalı hem de tercüme sonrasında kalite kontrol işlemleri profesyonel bir şekilde tamamlanmalıdır. Kalite kontrol işlemi, çevirideki hatalar ve eksikliklerin giderilmesini sağlar. Apostil onaylı tercümede, sürecin başından sonuna kadar her adım planlandığında tercümede istenilen sonuca ulaşılması olanaklıdır.

  • Paylaş: